Algemene voorwaarden 2018

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de Boostdagen uit het aanbod van VZW Bodymap.

1. Inschrijvingsgegevens

Het secretariaat van VZW Bodymap houdt je inschrijvingsgegevens bij. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

 

2. Bevestiging van inschrijving

Na betaling ontvang je een schriftelijke bevestiging van je inschrijving.

 

3. Medische verzorging en verzekeringen

VZW Bodymap kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, geld, … of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de Boostdagen zelf moet meenemen, zoals fiets, helm, e.d.

Terugbetaling bij niet-deelname wegens ziekte

Indien een deelnemer omwille van een ongeval of ziekte, niet kan deelnemen aan een Boostdag waarvoor die ingeschreven was, kan enkel door het voorleggen van een doktersattest het inschrijvingsgeld terugbetaald worden.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekeraar is KBC Verzekeringen.

Indien er op de Boostdag een ongeluk gebeurt, dan krijgt u van de hoofdcoördinator een document mee dat u dient te laten invullen door de behandelende arts.

Dit document dient u zelf te versturen naar verzekeringskantoor Van Hooff, Torenplein 10  2520 Oelegem.

Zij zullen voor u een dossier openen.

U dient alle medische kosten die met dit ongeluk te maken hebben te verzamelen en aanbieden aan uw ziekenfonds.

Na deze tussenkomst bezorgt u de originele bewijsstukken aan het verzekeringskantoor Van Hooff.

-       De afrekening van het ziekenfonds

-       De officiële apothekersrekeningen van de geneesmiddelen op doktersvoorschrift

-       De gedetailleerde ziekenhuisfacturen

-       Het kopie van het doktersvoorschrift voor de kinesitherapie

Nadien krijg je bericht dat de verzekering de kosten zal terugbetalen.

Er zal een franchise van 25 EUR aangerekend worden, deze dienen jullie door te sturen naar [email protected]

Zodra uw kind volledig genezen is, mag u zelf ‘deel 1’ van de verklaring van genezing invullen en ondertekenen.

Indien uw kind nog niet volledig genezen is dan laat u ‘deel 2’ van het genezingsattest invullen door de behandelende arts.

 

4. Algemene annuleringsvoorwaarden

Wie een Boostdag wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via

e-mail aan het secretaiaat van VZW Bodymap.

Opgelet: Het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelneming aan de Boostdag, is een tijdig en formeel annulatieverzoek dus vereist.

Annuleringskosten:

-       Annulatie kan tot 14 dagen voor de Boostdag doorgaat.

-       Voor het annuleren van een inschrijving zonder doktersattest betaalt u 10 EUR

         administratiekosten.         

-       Annulatie op een later tijdstip is niet meer mogelijk. 

-       De deelnemer die niet opdaagt op een Boostdag en geen annulatieverzoek heeft ingediend moet de volledige deelnameprijs betalen.

 

5. Andere info

-       Beeldmateriaal genomen op de Boostdagen kan voor publicitaire doeleinden gebruikt worden binnen de organisatie.

-       VZW Bodymap behoudt zich het recht om de e-mailadressen van de deelnemers en/of de inschrijvende ouder(s) te gebruiken; uitsluitend voor eigen communicatieve doeleinden.

 

6. Klachtenregeling

Tijdens de Boostdagen: 

Indien de ouders van een deelnemer een klacht heeft over het verloop van de Boostdag dan dienen de ouders deze klacht zo snel mogelijk kenbaar te maken zodat ter plaatse naar een oplossing gezocht kan worden.

 

De ouders van de deelnemer maakt zijn/haar klacht over aan de begeleiders ter plekke. Tijdens de Boostdag kan de ouder zich eveneens wenden tot de organiserende VZW Bodymap.

Dit kan via e-mail (e-mail is slechts geldig als een Bodymapmedewerker een ontvangstbevestiging voor deze e-mail heeft verzonden).

 

7. Fiscaal attest

VZW Bodymap verleent geen fiscaal attesten.

Enkel kan op aanvraag via e-mail een deelnamebewijs worden doorgegeven.

 

8. Terugbetaling ziekenfonds.

Wegens wijzigingen in de wetgeving wordt er geen terugbetaling meer voorzien voor de Boostdagen.

 

9. Aantal lesgevers.

Het aantal lesgevers is afhankelijk van het aantal deelnemers en kan per locatie verschillen.

 

10. Algemene opmerkingen

Al de op deze website vermelde gegevens zijn correct, behoudens over het hoofd geziene typefouten.

Inschrijven voor een Boostdag op deze website betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je hiermee instemt.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »