Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Bodymap VZW en de door Bodymap VZW aangeboden producten. Bodymap VZW levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Bodymap VZW is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. Bodymap VZW behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Bodymap VZW. Ook voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of andere publicitaire mailings, e-mails of op internet kan Bodymap VZW niet aansprakelijk worden gesteld. Bodymap VZW sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Bodymap VZW en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Bodymap VZW. Door deze site te bezoeken aanvaardt de klant dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Bodymap VZW en hem/haarzelf.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »